درباره ما

سامانه فناور برتر مرکز رشد دانشگاه ایلام یک سامانه جهت ارزیابی و معرفی هسته های فناور برتر در این مرکز می باشد.

در این سامانه چه فعالیت هایی انجام می شود؟

همانطور که گفته شد این سامانه وابسته به مرکز رشد دانشگاه ایلام است و مركز رشد فناوري، مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه ­اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي­كند. مركز رشد دانشگاه ایلام نيز با ايجاد محيط مناسب براي استقرار و حضور حرفه­ اي شركت هاي كوچك و متوسط مبتني بر دانش ، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و هسته هاي تحقيقاتي امكان گردآوري و تعامل با ساير مراكز را فراهم آورده است.

  • ارزیابی هسته های فناور بر اساس متد های استاندارد.
  • معرفی هسته های برتر و توانمند سازی
  • معرفی فناوران برتر
  • اطلاع از آخرین وضعیت هسته های فناور.
  • دسته بندی منظم هسته های فناور و اطلاع رسانی های لازم